WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Al Bakiyye Yapay Dili Hakkında

al Bakiyye Yapay Dili Nedir?

Ñû ist al Bakiyye Suntil?: “Ebedi ve ölümsüz özgürlüğe ait dil

al Bakiyye Dilini Keşfedin

Matut ya Al Bakiyye junhûranç! Al Bakiyye ist za Jarka.

Sınırsız Güzellikleri Keşfedin

Çeşitlilik, özgürlük ve estetik göz önünde bulundurularak geliştirilmiş yapay dildir.

Doğa ile iç içe bütünleştirilmiştir.

Kendisine özgü sözcük, türetim yöntem ve ekleri bulunur. +6000 üzeri sözcük köküne sahiptir.

Alfabe ve yazım kuralı bulunmaz. İsteyen istediği alfabe ve yazım sistemi ile al Bakiyye dilini yazabilir.

Al Bakiyye dili yazıldığı gibi okunan ve basit seslerden oluşan bir dildir.

Ya Til-ibakiyye:

El Til-ibakiyye ist ber 5 konuşmen olwan Suntil. Bu til or damğaluk wurde man geleşo bay Mevlüt Baki Tapan. El İcaazet ist bical mi mert ol Yekademiyan.

Mevlüt Baki Tapan

al Bakiyye Öğrenim Kılavuzları

Türkçe ve İngilizce dillerinde öğretim kılavuzları hazırlanmıştır. İnceleyerek A’dan Z’ye al Bakiyye dilini öğrenebilir, bu dil hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Türkçe Öğrenim Kılavuzu

al Bakiyye diline dair her türlü bilgiye A’dan Z’ye Türkçe dilinde ulaşabilirsiniz.

İngilizce Öğrenim Kılavuzu

al Bakiyye diline dair her türlü bilgiye A’dan Z’ye İngilizce dilinde ulaşabilirsiniz.

10 Kasım Anma Afişi

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anma adına düzenlenmiş afiştir.

Al Bakiyye Yapay Dili Nedir?

Al Bakiyye, Ural-Altay dil ailesine mensup Türkçe kökenli yapay dildir. Yazım sistemi olarak belli bir kural ve kısıtlaması söz konusu değildir. Öğrenim ve temel işlevlerin geliştirilebilmesi için standart kabul edilen 4 alfabesi bulunur. Bunlar;

  1. Al Tamğa-ibakiyye (Al Bakiyye Alfabesi): Tamamen kendisine özgü sistem ve damgalardan oluşan, kendisine özgü sesletim ve yazım formu bulunan alfabedir. 
  2. Al Hûray-ibakiyye (Latin Kökenli): Latin harflerinden özel olarak derlenmiş ve sesletimi geliştirilmiş alfabedir. 
  3. Al Arabî-ibakiyye (Arap Kökenli): Arap harflerine dayalı Osmanlı Türkçesine özgü kullanılan alfabedir. Birkaç ek Arabî harf ilavesiyle kullanılmaktadır. 
  4. Al Orhun-ibakiyye (Göktürk-Runik-Orhun Kökenli): Eski Türk ulusuna özgü Göktürk harfleri ve Runik harfleri dikkate alınarak oluşturulmuş alfabedir. 

Bu dört alfabe sistemi Al Bakiyye dili için standart kabul edilmiştir. Ancak dileyen istediği alfabe ve yazı sistemini kullanabilir. Bu alfabe ve yazı sistemlerinin dışında Gürcü, Ermeni, Kiril, Hint vb. türdeki diğer yazı sistemleri de kullanılabilir. 

Al Bakiyye yapay dili 4 sürüm olarak geliştirilmiştir. Son sürüm ise tümünü devre dışı bırakarak günel Al Bakiyye dilini oluşturmuştur. Önceki 3 Sürüm; 

  1. Klasik Al Bakiyye: Kendisine özgü Al Bakiyye alfabesiyle sadece yazılan ve kendi birtakım dilbilgisi kuralları, özgü sözcükleri bulunan sürümdür. 
  2. Al Bakiyyetün Eşvek (Şive): Latin harfleriyle yalnızca yazılan ve mevcut sözcüklerin Latin harf sesletimine uyarlandığı şivedir. Klasik Al Bakiyye’ye birçok Osmanlı ve Türk kökenli sözcüklerin de dâhil edilerek kullanıldığı sürümdür. 
  3. Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca Lehçesi): Latin harflerinden derlenmiş standart bir alfabesi bulunan, ancak alfabe ve yazım kuralı olmayan lehçedir. İsteyen istediği yazı sistemi ile yazım yapabilir. Dilbilgisi, sözcük ve yapı bakımından birçok farklılıklar oluşmuştur. 
  4. Standart Al Bakiyye: Hûrayca lehçesinin tüm kural ve yapılarını Klasik Al Bakiyye alfabesi ve formlarıyla bütünleştiren son güncel sürümdür. Eski form ve yapıların yerine Al Bakiyyetünhüer (Hûrayca) Lehçesi temel alınmıştır. 4 Standart Alfabesi bulunur. İsteyen istediği alfabe ile yazım yapabilmektedir. 6000’i aşkın sözcükten oluşur. 

Al Bakiyye dilinin sözcük varlığı büyük ölçüde kök fiil sözcüklerden oluşur ve kökenleri ise tümü olmasa da bir kısmı Türkî dillerden türetilmiştir. Ayrıca türetim yoluyla Almanca, Arapça, Farsça ve İngilizce gibi dillerden de yapı ve ek, edat formları alınmıştır. 

Kendisine özgü Damlahatnâme, Şükran Güncesi, Sözce, Usûlîhât gibi edebî türlere ilaveten Roman, Şiir, Fıkra, Drama gibi türleri de destekleyecek yapıda geliştirilmektedir. 

Bu dilin en önemli özelliği ise olabildiğince özgür olması ve yazarın, anlatıcının keyfine göre kullanılabilir olmasıdır. Standart birtakım kurallar oluşturulmuş olsa da tüm standart kurallar yazar ve anlatıcı inisiyatifindedir. Standart resmi 4 alfabesi olsa da dileyen kişi Hint, Gürcü, Yunan, Japon vb. diğer alfabelerle de yazabilir. Cümle, sözcük yapıları da özgürcedir. Yazar istediği şekilde cümle dizilimi yapabilir. 

Dilin İsimlendirilmesi

Türkçe karşılığı ile aynı olup Al Bakiyye şeklindedir. Diğer dillere kelime anlamının karşılığı olarak çevrilebileceği gibi, doğrudan “Al Bakiyye” şeklinde de kullanılabilir. İngilizcede “Al Bakish”, Almancada “Al Bakisch” şeklinde kullanımlar görülse de genel geçer kabul gören ve geliştiricisinin de tercih ettiği kullanım “Al Bakiyye” şeklindedir. 

Dilin Standart 4 Alfabede Yazımı

Al Bakiyye (Al Tamğa-ibakiyye):

ᒍ Ḷ⟓৬

Latin (Al Hûray-ibakiyye): 

            Al Bakiyye

Arabî (Al Arabî-ibakiyye):

ال باكییه       ‌

Göktürk (Al Orhun-ibakiyye): 

            𐰀𐰞 𐰋𐰚𐰖𐰘𐰀

Al Bakiyye Sözcük Anlamı

Doğrudan Türkçe diline tercüme edilecek olursa “Bilinen ebedi-sonsuz özgürlüğe ait olan” ve ayrıca “Ölümsüz-Sonsuz Ülkesi” şeklinde ifade edilebilir.

%d blogcu bunu beğendi: